Услуги

 

       „Демарко” ЕООД специализира в цялостно консултиране и административно обслужване на български и чуждестранни бизнес клиенти и частни лица. Екипът от професионалисти допринася за качественото обслужване на всички бизнес процеси и проекти. Компанията предлага услуги по управление на инвестиционни проекти, както и посредничество между български и международни компании.

Нашите услуги включват:

 

I. Kонсултации и проучвания:

- счетоводно, правно и търговско консултиране;

- анализ на бизнес процеси, планиране и инвеститорски контрол;

- консултиране и разработване на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници и евро фондовете

- проучване на пазари, определяне на таргет групи, разработване на конкурентни предимства, брандиране и цялостен маркетинг микс

II. Административни услуги и мениджмънт:

- регистрация на юридически лица, изготвяне на учредителни документи, регистрация в държавни институции; регистрации за частни лица – адресна, на частна собственост и др.;

- преводачески услуги; изготвяне, заверка и обработка на документация; посредничество при легализация; набавяне и оформяне на документация за участие в тръжни процедури

- куриерски услуги за изпращане на сметки и фактури до в ашия адрес във всяка една точка по света ; бизнес кореспонденция

- управление на проекти и капитали, менажиране

- обучение на персонал;

III. Счетоводни услуги:

- определяне размера на данъчни задължения

– консултиране за намаляване на данъци

- изготвяне на годишни данъчни декларации

- плащане на данъчни задължения в България

- плащане на банкови разходи , комисионни

- административни разходи , застраховки и др. разходи

IV. Услуги, свързани с недвижима собственост:

- информиране за пазара на недвижими имоти и предоставяне на актуални оферти в зависимост от сегмента;

- цялостно управление на недвижима собственост

- плащане и осчетоводяване на финансови документи , свързани с експлоатацията на собствеността

 

V. Допълнителни услуги при желание от клиента