10 специфики, които трябва да знаете, за да правите бизнес в България

 

         1. Изисквания за минимален основен капитал. От януари 2010 българският парламент намали минимално изискуемия капитал, който е нужен за откриването и регистрирането на дружество с ограничена отговорност, от 5000 лв. на 2 лв. Тази промяна беше обявена като част от важните антикризисните мерки, които страната ни прие.

          2. Регистрацията на предприятие е сложна в България. Регистрацията на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества в България става за около 5-10 дена, започвайки от деня, в който е вписана в Търговския регистър. България се намира на 50-о място от 183 изследвани икономики според доклад на Световната банка от 2010г. за леснотата на започване и правене на бизнес в България.( издигане с 31 позиции в сравнение с доклад от 2009г.).

          3. Работната сила в България е ниско- квалифицирана, некомпетентна и скъпа. Работната сила в България е образована и талантлива, а заплатите са едни от най - ниските в Европейския съюз. В България университетите и колежите са около 54, намиращи се в 16 града.

          4. Разграничение между национални и международни компании. Чуждестранните компании, установени в България работят при същите правила и условия като местните компании. Освен това, България е подписала договори за двойното данъчно облагане с 67 страни.

         5. Икономическата среда в България е нестабилна. Обвързването на българския лев към еврото помогна за постигането и поддържането на макроикономическата стабилност. Постигнатият напредък е признат от големи международни агенции за кредитен рейтинг. Българският лев е фиксиран към еврото при курс 1.95583 лева за 1 евро.

         6. Данъците в България. Българското правителство одобри едни от най-ниските данъци в Европейския Съюз като ги уеднакви за доходите на физическите и юридическите лица и ги направи 10 %. В следствие на това решение, България се превръща в привлекателна страна за големи чуждестранни инвестиции. Стойността на данък добавена стойност е 20 %.

         7. Чужденци не мога да работят в България без да имат разрешително за работа. Със влизането в сила на договора за присъединяване на България в Европейския Съюз на 01.01.2007г., граждани на страни членки на ЕС могат да упражняват правото си на свободно предвижване с намериението да работят в България без разрешителни за работа.

        8. България има социален президент, но все още е комунистическа държава. България е демократична страна с парламетарно управление. По време на изборите през юли 2009г. дясно- насочената партия ГЕРБ (Граждани за европейско развитие на България) спечели 116 места в парламента от общо 240 и назначи за министър прецедател – Бойко Борисов (неформален лидер на партията).

        9. Транспортната инфраструктура в България е неразвита. Транспортната мрежа в България в момента се ремонтира и се изграждат нови пътища, финансирани от присъединителните фондове на ЕС. Освен това, в България има 4 летища, най-голямото от които е в София. Летищата в Пловдив, Варна и Бургас се използват главно за чартърни полети, както и за местни полети. България има две основни пристанища на Черно море – в градовете Варна и Бургас. И двете действат като транспортен коридор „Изток – Запад” за България. В Бургас се намира второто най-голямото пристанище в България, и е в непосредствена близост до Сърбия, Македония, Гърция и Турция.

        10. Няма значителни чуждестранни инвестиции в България. Икономическата стабилност и влизането на България в ЕС я направи изключително привлекателна държава за инвестиране. Австрия, Германия, Гърция и Русия са част от големите инвеститори в България. Желаните сектори за инвестиране в България са недвижимо имущество, строителство, информационно развитие и технологии.