България - статистика

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

БВП – текущи цени

Млн. лв.

49361

56520

66728

63710

64075

Инвестиции

 

15667

20798

25586

16893

16118

Потребление

 

42964

48209

56343

54799

54817

Нетен износ

 

-9270

-12487

-15200

-7981

-6860

Статистическа грешка

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

БВП – текущи цени, структура

 

 

 

 

 

 

Инвестиции

Процент

31.7%

36.8%

38.3%

26.5%

25.2%

Потребление

Процент

87.0%

85.3%

84.4%

86.0%

85.6%

Нетен износ

Процент

-18.8%

-22.1%

-22.8%

-12.5%

-10.7%

БВП – реални растежи

 

 

 

 

 

 

Инвестиции

Процент

19.2%

21.5%

13.6%

-30.1%

-6.5%

Потребление

Процент

7.3%

4.9%

3.9%

-4.2%

-1.4%

Износ на стоки и услуги

Процент

8.7%

5.2%

2.9%

-12.3%

-3.8%

Внос на стоки и услуги

Процент

14.0%

9.9%

4.9%

-19.5%

-6.1%

 

 

 

 

 

 

 

Хармонизирана инфлация

 

 

 

 

 

 

В края на годината

Процент

6.1%

11.6%

7.2%

1.8%

2.2%

Средна за периода

Процент

7.4%

7.6%

11.9%

2.3%

2.2%

 

 

 

 

 

 

 

БВП – дефлатор (%)

Процент

8.5%

7.9%

11.4%

1.9%

1.6%

БВП – реален растеж

Процент

6.3%

6.2%

6.0%

-6.3%

-1.0%

 

 

 

 

 

 

 

Валутен курс (лв./ USD )

 

 

 

 

 

 

•  В края на годината

 

1.49

1.33

1.39

1.45

1.45

•  средногодишен

 

1.56

1.43

1.34

1.45

1.45

 

 

 

 

 

 

 

Брутен национален доход

Млн. лв.

48026

53918

63981

62688

62762

Брутен разполагаем доход

Млн. лв.

49336

54574

64961

64692

65120

Спестявания

Млн.лв.

6373

6365

8618

9893

10302

Спестявания/БВП

Процент

12.9%

11.3%

12.9%

15.5%

16.1%

Спестявания - инвестиции

Млн.лв.

-9295

-14432

-16968

-7000

-5815

Спестявания – инвестиции

В % от БВП

-18.8%

-25.5%

-25.4%

-11.0%

-9.1%