България

 

      България е основана през 681 г. и е една от най-старите държави в Европа. Историята на страната се определя от нейното географско положение близо до границата между Европа и Азия. Разположена в сърцето на Балканите, тя се характеризира с богато ландшафтно разнообразие: на север се простира обширната Дунавска равнина, на юг множество планини и възвишения, сред които Витоша, Рила и Пирин се открояват като част от европейските обходни маршрути към Пиренеите и Алпите. На изток Черноморското крайбрежие привлича туристи през цялата година.
      България е аграрно-промишлена страна с отворена пазарна икономика, средно развит частен сектор и известен брой стратегически държавни предприятия. През последните години България постига висок икономически растеж. Според Евростат през 2008 г. БВП на глава от населението е 40% от средния за Европейския съюз. Най-голям дял в икономиката имат промишлеността и земеделието, въпреки че секторът на услугите устойчиво повишава своя дял в БВП. България произвежда значителни количества желязо , мед , злато , бисмут , въглища , електроника , рафинирани петролни горива, части за превозни средства, оръжие и строителни материали и изнася основно продукти от леката промишленост, храни и вина, които се конкурират успешно на европейските пазари. Търговският внос и износ са сериозно развити, благодарение на ключовото разположение на страната, през което минават значителен брой търговски маршрути между Азия, Близкия изток, Африка и Европа.
      Разходите за правене на бизнес в България са около 46 на сто по-ниски от средното ниво в ЕС. Факторите, които правят страната привлекателна за инвестиции в условията на световна икономическа криза, са ниските разходи за труд и ниските данъци. Бизнесът се облага с 10% корпоративен данък печалба, а ДДС на повечето стоки и услуги в страната е 20%. По социално-осигурителна тежест България е на четвърто място в ЕС.

 

Правене на бизнес в България.

 

10 специфики, които трябва да знаете, за да правите бизнес в България

      

Статискика